دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

تفاوت کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم با دروس رشته ریاضی فیزیک نظام جدید چقدر است؟

با حذف کنکور نظام قدیم، سرنوشت داوطلبان نظام قدیم و پشت کنکوری‌هایی که در نظام قدیم تحصیل کرده‌اند، چه می‌شود؟

آیا می‌توان با مطالعه دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم در کنکور نظام جدید به موفقیت رسید؟

اگر با من همراه شوید به پاسخ تمام پرسش‌هایتان خواهید رسید.

در این مطلب درباره تفاوت نظام آموزشی جدید و قدیم و ماجرای پایان کنکور نظام قدیم صحبت خواهیم کرد.

تمام دروس سال اول دبیرستان نظام قدیم و تمام دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم را به شما معرفی می‌کنیم.

هم‌چنین تفاوت‌ها و هم‌پوشانی آنها را با منابع کنکور رشته ریاضی فیزیک نظام جدید بررسی می‌کنیم.

و راه‌های قبولی در دانشگاه پس از حذف کنکور نظام قدیم را بیان می‌کنیم.

مطالبی که در این مقاله می‌خوانید:

داستان نظام قدیم و نظام جدید

دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

شورای عالی انقلاب آموزش و پرورش در سال ۹۰ تغییر نظام آموزشی از نظام قدیم «۴-۳-۵» به نظام جدید «۳-۳-۶» را تصویب کرد.

این طرح با اهدافی چون افزایش فرصت رشد و پرورش دانش آموزان ابتدایی و ایجاد فرصت ۹ ساله برای انتخاب رشته و … به مرحله اجرا رسید.

اجرای طرح از سال ۹۰ با تغییر محتوای کتب پایه اول دبستان و در سال بعد با حذف پایه اول راهنمایی آغاز شد.

تبدیل نظام قدیم به نظام جدید آموزشی که با تغییر محتوای آموزشی همراه بود با حذف پایه پیش دانشگاهی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به گام آخر رسید.

اولین کنکور نظام جدید در سال ۹۸ برگزار شد اما طبق مصوبه شورای سنجش و پذیرش کنکور ۹۸ با دو نوع سوال، فرصتی برای داوطلبان نظام قدیم هم فراهم کرد.

طراحی دو دفترچه‌ای کنکور برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید فقط در سال ۹۸ بود.

اما اعتراض داوطلبانی که سالها پشت کنکور مانده بودند نتیجه داد و سال ۹۹ هم آخرین فرصت به داوطلبان نظام قدیم برای شرکت در کنکور براساس سرفصل کتب قدیم داده شد.

حذف کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و در سال جدید فقط یک کنکور، با محتوای دروس نظام جدید برگزار شد.

تکلیف داوطلبان نظام قدیم چه می‌شود؟

داوطلبان نظام قدیم هیچ منعی برای شرکت در کنکور نظام جدید ندارند.

اما سرفصل و محتوای سوالات آزمون سراسری از کتب نظام جدید طرح می‌شود.

با توجه به افزایش قیمت کتاب و هزینه تهیه منابع آموزشی کنکوری، شاید امکان هزینه مجدد برای دانش آموزان مقدور نباشد.

ما در ادامه این مطلب ضمن معرفی تمام دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم و همچنین کتب سال اول دبیرستان نظام قدیم به بیان هم‌پوشانی منابع نظام قدیم و نظام جدید در آزمون سراسری می‌پردازیم.

دروس مقطع دبیرستان رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

دروس عمومی دبیرستان

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی ، یکی از دروس عمومی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

ادبیات فارسی یکی از دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم دبیرستان است.

سرفصل‌های ادبیات فارسی (۱)، ادبیات فارسی (۲) و ادبیات فارسی (۳) عبارت است از:

 • ادبیات نمایشی
 • ادبیات حماسی
 • ادبیات تعلیمی
 • ادبیات داستانی
 • ادبیات عرفانی
 • ادبیات پایداری
 • ادبیات جهان
 • فرهنگ و هنر
 • ادبیات انقلاب اسلامی
 • ادبیات دوران جدید
 • سفرنامه، حسب حال و زندگی‌نامه
 • ادبیات فارسی برون‌مرزی

در ادبیات فارسی نظام جدید، تعداد درس‌ها و تاریخ ادبیات کاهش یافته است و مباحث آرایه‌ها و املا کاملا مشابه نظام قدیم است.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
ادبیات فارسی (۱) چاپ ۱۳۹۰ادبیات فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۰ادبیات فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۰
ادبیات فارسی (۱) چاپ ۱۳۹۱ادبیات فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۱ادبیات فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۱
ادبیات فارسی (۱) چاپ ۱۳۹۲ادبیات فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۲ادبیات فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۲
ادبیات فارسی (۱) چاپ ۱۳۹۳ادبیات فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۳ادبیات فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۳
ادبیات فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۴ادبیات فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۴
ادبیات فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۵

زبان فارسی

هدف از درس زبان فارسی ، آشنایی با قواعد و دستور زبان فارسی است.

زبان فارسی یکی از دروس عمومی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

این درس به تقویت مهارت‌های زبانی، قواعد شناخت زبان فارسی و کاربرد درست آن می‌پردازد.

مباحث کتاب در چهار حوزه‌ی زبان‌شناسی، دستور زبان، نگارش و املا تدوین شده است.

زبان فارسی نظام قدیم، در نظام جدید کاملا حذف شده و بخشی از مطالب آن به کتاب ادبیات فارسی اضافه شده است.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
زبان فارسی (۱) چاپ ۱۳۹۰زبان فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۰زبان فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۰
زبان فارسی (۱) چاپ ۱۳۹۱زبان فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۱زبان فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۱
زبان فارسی (۱) چاپ ۱۳۹۲زبان فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۲زبان فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۲
زبان فارسی (۱) چاپ ۱۳۹۳زبان فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۳زبان فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۳
زبان فارسی (۲) چاپ ۱۳۹۴زبان فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۴
زبان فارسی (۳) چاپ ۱۳۹۵

عربی

عربی یکی از دروس عمومی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است که زبان قرآن را به ما آموزش می دهد.

عربی یکی از کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است. درسی چغر و بدبدن؛ اما شیرین!

هدف اصلی از آموزش این درس، آشنایی با زبان قرآن‌کریم و متون دینی همانند احادیث، دعاها و متون ادب فارسی آمیخته با واژگان عربی است.

عربی نظام قدیم نسبت به نظام جدید، مباحث بیشتری مانند اعلال، انواع اعراب، تمیز، منادا و مفعول فیه را پوشش می‌دهد.

در نتیجه با مطالعه همین کتاب‌ها نیز می‌توانید به درصد خوبی در این دروس برسید.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
عربی (۱) چاپ ۱۳۹۰عربی (۲) چاپ ۱۳۹۰عربی (۳) چاپ ۱۳۹۰
عربی (۱) چاپ ۱۳۹۱عربی (۲) چاپ ۱۳۹۱عربی (۳) چاپ ۱۳۹۱
عربی (۱) چاپ ۱۳۹۲عربی (۲) چاپ ۱۳۹۲عربی (۳) چاپ ۱۳۹۲
عربی (۱) چاپ ۱۳۹۳عربی (۲) چاپ ۱۳۹۳عربی (۳) چاپ ۱۳۹۳
عربی (۲) چاپ ۱۳۹۴عربی (۳) چاپ ۱۳۹۴
عربی (۳) چاپ ۱۳۹۵

دین و زندگی

دین و زندگی از کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است که راه زندگی بر مبنای آموزه‌های قرآن را نشان می‌دهد.

دین و زندگی که ترکیب دروس قرآن و دینی دوره‌های ابتدایی و راهنمایی است، با هدف آموختن «راه زندگی بر مبنای قرآن» تدریس می‌شود.

 • دین و زندگی ۱ به آشنایی با هدف زندگی و پیدا کردن مقصود نهایی در زندگی می‌پردازد.
 • دین و زندگی ۲ به شما کمک می‌کند تا آینده زندگی خود را بهتر شناخته و با تصمیم‌گیری درست، برای موفقیت خود برنامه‌ریزی کنید.
 • دین و زندگی ۳ در ادامه مباحث سالهای قبل است و شما را با برنامه‌ریزی زندگی براساس اصول دین آشنا می‌کند.

در دین و زندگی نظام جدید، تعداد درسها کاهش یافته است و محتوا دچار اندکی تغییر شده است.

با توجه به تغییر رویکرد طراحی تست در کنکور و طرح سوالات مفهومی، درصورتی که قصد شرکت در کنکور را دارید، حتما از منابع جدید استفاده کنید.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
دین و زندگی (۱) چاپ ۱۳۹۰ دین و زندگی (۲) چاپ ۱۳۹۰ دین و زندگی (۳) چاپ ۱۳۹۰
دین و زندگی (۱) چاپ ۱۳۹۱ دین و زندگی (۲) چاپ ۱۳۹۱ دین و زندگی (۳) چاپ ۱۳۹۱
دین و زندگی (۱) چاپ ۱۳۹۲ دین و زندگی (۲) چاپ ۱۳۹۲ دین و زندگی (۳) چاپ ۱۳۹۲
دین و زندگی (۱) چاپ ۱۳۹۳ دین و زندگی (۲) چاپ ۱۳۹۳ دین و زندگی (۳) چاپ ۱۳۹۳
دین و زندگی (۲) چاپ ۱۳۹۴ دین و زندگی (۳) چاپ ۱۳۹۴
دین و زندگی (۳) چاپ ۱۳۹۵

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی یکی از دروس کاربردی رشته ریاضی فیزیک است که شما را با یک زبان بین المللی آشنا می‌کند.

زبان انگلیسی یکی از کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است و هدف آن آشنایی دانش‌آموزان با زبانی جدید است.

هر درس کتاب از ۶ بخش تشکیل شده که عبارت است از:

 1. (New words) هدف از این بخش، آشنا شدن با لغات جدید Reading بدون کمک گرفتن از زبان فارسی است.
 2. (Reading) این بخش از درس، متشکل از یک متن است و هدف، خواندن و درک کامل متن است.
 3. (Speak Out, Write It Down) این بخش از درس، به بیان نکات دستوری و گرامری و تمرین آن می‌پردازد.
 4. (Language Functions) کاربردهای زبان با هدف افزایش مهارت گفتاری است و از یک Conversation تشکیل شده است.
 5. (Pronunciations Practice) این قسمت از درس برای تمرین تلفظ صحیح کلمات است.
 6. (Vocabulary) در انتهای هر درس، لغات جدید به ترتیب حروف الفبا بیان شده‌اند.

زبان انگلیسی نظام قدیم با نظام جدید تفاوت چندانی ندارد و با مطالعه همین کتاب‌ها نیز می‌توانید به درصد خوبی برسید.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
زبان انگلیسی (۱) چاپ ۱۳۹۰زبان انگلیسی (۲) چاپ ۱۳۹۰زبان انگلیسی (۳) چاپ ۱۳۹۰
زبان انگلیسی (۱) چاپ ۱۳۹۱زبان انگلیسی (۲) چاپ ۱۳۹۱زبان انگلیسی (۳) چاپ ۱۳۹۱
زبان انگلیسی (۱) چاپ ۱۳۹۲زبان انگلیسی (۲) چاپ ۱۳۹۲زبان انگلیسی (۳) چاپ ۱۳۹۲
زبان انگلیسی (۱) چاپ ۱۳۹۳زبان انگلیسی (۲) چاپ ۱۳۹۳زبان انگلیسی (۳) چاپ ۱۳۹۳
زبان انگلیسی (۲) چاپ ۱۳۹۴زبان انگلیسی (۳) چاپ ۱۳۹۴
زبان انگلیسی (۳) چاپ ۱۳۹۵

دروس تخصصی دبیرستان

ریاضیات

مریم میرزاخانی یکی از نوابغ علم ریاضی و نخستین زنی که موفق به گرفتن بالاترین جایزه در ریاضیات موسوم به مدال فیلدز شد.

گهـــی از X نالم گـــــه از Y گهی از تابع و گاهـی ز بـردار
شوم دیوانه از سینــوس و تانژانت کسینوس و کتانژانت و نمــودار

در ریاضیات (۱) با مفاهیم پایه ریاضیات عمومی، آشنایی مختصری پیدا می‌کنید.

ریاضیات (۲) به صورت مشترک بین رشته ریاضی فیزیک و تجربی تدریس می‌شود و در مکملی برای ریاضیات (۱) است.

با این توضیحات، به شیرین‌ترین کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم می‌پردازیم.

مفاهیمی که در قالب این دو کتاب تدریس می‌شود عبارت است از :

مباحث ریاضیات (۱)

 • اعداد و نمادها
 • مجموعه‌ها
 • توان‌رسانی و ریشه‌گیری
 • چندجمله‌ای‌ها و اتحادها
 • معادلات درجه اول و معادله خط
 • نسبت‌های مثلثاتی
 • عبارت‌های گویا
 • معادلات درجه دوم و حل آنها
 • نامعادلات درجه اول

مباحث ریاضیات (۲)

 • الگو و دنباله
 • آشنایی مقدماتی با تابع
 • توابع خاص-نامعادله و تعیین علامت
 • توابع نمایی و لگاریتمی
 • مثلثات
 • ماتریس
 • ترکیبیات

در مجموع این دو کتاب، یک زیربنا و پی‌ریزی برای اقیانوس عظیم ریاضیات هستند و علاقه‌مندان ریاضی با مطالعه این دو کتاب، الفبای علم ریاضی را فرامی‌گیرند.

در نظام جدید، سرفصل‌های این دو کتاب در کتابهای ریاضی (۱) و حسابان گنجانیده شده است و حذفی نداریم.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستان
ریاضیات (۱) چاپ ۱۳۹۰ریاضیات (۲) چاپ ۱۳۹۰
ریاضیات (۱) چاپ ۱۳۹۱ریاضیات (۲) چاپ ۱۳۹۱
ریاضیات (۱) چاپ ۱۳۹۲ریاضیات (۲) چاپ ۱۳۹۲
ریاضیات (۱) چاپ ۱۳۹۳ریاضیات (۲) چاپ ۱۳۹۳
ریاضیات (۲) چاپ ۱۳۹۴

حسابان

حسابان یکی از دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است که مطالعه آن شما را به چالش و تفکر وامی‌دارد.

اولین درس اختصاصی ریاضی، برای دانش‌آموزان رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم، حسابان بود که در سال سوم متوسطه نظام قدیم تدریس می‌شد.

حسابان با که رویکرد «روش حل مسئله» آموزش داده می‌شود، پر از چالش‌ها و سوالاتی است که با خواندن کتاب، در ذهن علاقه‌مندان علم ریاضی شکل می‌گیرد.

مفاهیم کتاب در ادامه ریاضیات سال‌های گذشته است و در ۵ فصل به بررسی محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات – تابع – مثلثات – حد و پیوستگی توابع – مشتق توابع می‌پردازد.

برای شرکت در کنکور ریاضی نظام جدید، تسلط به مفاهیم حسابان نظام قدیم، کافی به نظر می‌رسد.

البته در حسابان نظام جدید، مباحث مربوط به مجانب مایل، توابع گنگ و توابع گویای غیرهموگرافیک پوشش داده نشده است.

در واقع مطالب کتاب حسابان در نظام جدید از نظر محتوا و مطالب، ساده‌تر از کتاب حسابان نظام قدیم است.

حسابان چاپ ۱۳۹۰

حسابان چاپ ۱۳۹۱

حسابان چاپ ۱۳۹۲

حسابان چاپ ۱۳۹۳

حسابان چاپ ۱۳۹۴

حسابان چاپ ۱۳۹۵

هندسه

هندسه علمی است که چشمان شما را به روی زیبایی‌های دنیا باز می‌کند.

در حادثه ی عقل، زمین گیر شدم
با علم هزار بار تحقیر شدم
از هندسه ی عشق عبورم دادند:
از هر چه به غیر از عاشقی سیر شدم!

ابوالقاسم حسینجانی

هندسه علم شناخت دنیایی است که در آن زندگی می‌کنیم.

یکی از زیباترین شاخه‌های علم ریاضیات، که برای دانش‌آموزان علاقه‌مند رشته ریاضی در دو کتاب تدریس می‌شود، هندسه است.

هندسه ۱ به آموزش مفاهیم استدلال استقرایی و استنتاجی، مسائل همنهشتی، مساحت و قضیه فیثاغورس، قضیه تالس و تشابه و شکل های فضایی می‌پردازد.

هندسه ۲ شامل فصول استدلال در هندسه و استدلال استنتاجی و استقرایی، دایره، تبدیل‌ها، هندسه در فضا است.

هندسه ۱ و ۲ از نظر محتوا در نظام جدید و قدیم تفاوت چندانی ندارد و می‌توان با تسلط به این دو کتاب، در کنکور به موفقیت رسید.

سال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
هندسه (۱) چاپ ۱۳۹۰هندسه (۲) چاپ ۱۳۹۰
هندسه (۱) چاپ ۱۳۹۱هندسه (۲) چاپ ۱۳۹۱
هندسه (۱) چاپ ۱۳۹۲هندسه (۲) چاپ ۱۳۹۲
هندسه (۱) چاپ ۱۳۹۳هندسه (۲) چاپ ۱۳۹۳
هندسه (۱) چاپ ۱۳۹۴هندسه (۲) چاپ ۱۳۹۴
هندسه (۲) چاپ ۱۳۹۵

آمار و مدل‌سازی

آمار و مدل‌سازی از شاخه‌های علم ریاضیات است که با کمک نرم‌افزار و نمودار به تحلیل داده‌ها می‌پردازد.

آمار و مدل‌سازی به کاربرد ریاضیات در زندگی پرداخته و با مدل‌سازی، مسائل و پدیده‌ها را به زبانی علمی بیان می‌کند.

یکی از کاربردی‌ترین دروس ریاضی، آمار و مدل‌سازی است.

مطالعه این درس، شما را با جنبه‌های کاربردی ریاضیات در علوم مختلف آشنا می‌کند.

سرفصل این کتاب مشترک بین دانش‌آموزان ریاضی فیزیک و تجربی عبارت است از:

 • اندازه‌گیری و مدل‌سازی
 • جامعه و نمونه
 • متغیرهای تصادفی
 • دسته‌بندی داده‌ها و جدول فراوانی
 • نمودارها و تحلیل داده‌ها
 • شاخص‌های مرکزی
 • شاخص‌های پراکندگی
 • همبستگی و رگرسیون

مفاهیم این کتاب، در آمار و احتمال نظام جدید گنجانده شده است و مطالعه این کتاب برای شرکت در کنکور نظام جدید ضروری است.

آمارو مدل‌سازی چاپ ۱۳۸۹

آمارو مدل‌سازی چاپ ۱۳۹۱

آمارو مدل‌سازی چاپ ۱۳۹۲

آمارو مدل‌سازی چاپ ۱۳۹۳

آمارو مدل‌سازی چاپ ۱۳۹۴

جبر و احتمال

 بررسی احتمالات در پرتاب تاس و سکه و قراردادن 8 رخ در صفحه شطرنج از مسائل مشهور احتمال است. اصل لانه کبوتری از مفاهیم درس جبر است.

جبر و احتمال یکی از کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است که نگاهی اجمالی به دو شاخه جبر و احتمال در ریاضیات دارد.

جبر یکی از مباحث شیرین ریاضیات محض است که در کتاب جبر و احتمال سوم دبیرستان نظام قدیم تدریس می‌شود.

دو فصل از کتاب به جبر و دو فصل دیگر به آموزش احتمال اختصاص دارد. سرفصل‌های کتاب عبارت است از:

فصل ۱
استدلال ریاضی

در شیواترین فصل کتاب با انواع استدلال در علم ریاضی: درک شهودی، تمثیلی یا قیاسی، استقرایی و استنتاجی آشنا می‌شوید.

فصل ۲
مجموعه و رابطه

این فصل به تعریف مجموعه و خواص آن، مجموعه توانی، ضرب دکارتی دو مجموعه و رابطه، افراز مجموعه و رابطه هم‌ارزی می‌پردازد.

فصل ۳
احتمال و پدیده‌های تصادفی

این فصل از کتاب به معرفی پدیده‌های تصادفی، فضاهای نمونه‌ای، پیشامدهای تصادفی و عملیات بر روی آنها می‌پردازد.

فصل ۴
احتمال: اندازه گیری شانس

در این فصل با احتمال در فضاهای گسسته و پیوسته، احتمال دوجمله‌ای و قوانین احتمال آشنا می‌شوید.

هیچکدام از مطالب کتاب جبر و احتمال سوم دبیرستان نظام قدیم، در نظام جدید حذف نشده است و تسلط بر مفاهیم کتاب برای موفقیت در کنکور الزامی است.

جبر و احتمال چاپ ۱۳۹۰

جبر و احتمال چاپ ۱۳۹۱

جبر و احتمال چاپ ۱۳۹۲

جبر و احتمال چاپ ۱۳۹۳

جبر و احتمال چاپ ۱۳۹۴

جبر و احتمال چاپ ۱۳۹۵

فیزیک

علم مطالعه رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو، از سقوط سیب و قانون نیوتن تا قوانین الکترومغناطیس، همه در فیزیک جان می‌گیرد.

فیزیک، علم مطالعه قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک یکی از دروس مهم رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

فیزیک (۲) مشترک با رشته تجربی و فیزیک (۳) مخصوص رشته ریاضی فیزیک است. سرفصل این کتابها عبارت است از:

فیزیک (۱) و آزمایشگاه

 • انرژی
 • دما و گرما
 • الکتریسیته
 • نور – بازتاب نور
 • شکست نور

فیزیک (۲) و آزمایشگاه

 • اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی
 • حرکت در خط راست
 • دینامیک
 • کار و انرژی
 • ویژگی‌های ماده
 • گرما و قانون گازها

فیزیک (۳) و آزمایشگاه

 • ترمودینامیک
 • الکتریسیته ساکن
 • جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی
 • القای الکترومغناطیسی

تغییرات دروس کتب نظام جدید فیزیک، بسیار کم است. بنابراین کنکوری‌های نظام قدیم با مطالعه همین کتاب‌ها می‌توانند در کنکور شرکت کنند.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
فیزیک (۱) چاپ ۱۳۹۰فیزیک (۲) چاپ ۱۳۹۰فیزیک (۳) چاپ ۱۳۹۰
فیزیک (۱) چاپ ۱۳۹۱فیزیک (۲) چاپ ۱۳۹۱فیزیک (۳) چاپ ۱۳۹۱
فیزیک (۱) چاپ ۱۳۹۲فیزیک (۲) چاپ ۱۳۹۲فیزیک (۳) چاپ ۱۳۹۲
فیزیک (۱) چاپ ۱۳۹۳فیزیک (۲) چاپ ۱۳۹۳فیزیک (۳) چاپ ۱۳۹۳
فیزیک (۲) چاپ ۱۳۹۴فیزیک (۳) چاپ ۱۳۹۴
فیزیک (۳) چاپ ۱۳۹۵

شیمی

شیمی علم مطالعه پیرامون عناصر، اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها و واکنشهای شیمیایی است.

شیمی یکی از دروس کاملا مشترک بین رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم و تجربی نظام قدیم است.

شیمی (۱) در چهار بخش، به مطالعه در مورد چهار عنصر سازنده جهان از نگاه یونانیان باستان می‌پردازد.

 1. آب (مایعی کمیاب در عین فراوانی)
 2. هوا (در پی هوایی پاکیزه)
 3. خاک (مصرف دوباره، تنها راه ادامه)
 4. آتش (طلای سیاه، اندوخته‌ای رو به پایان)

شیمی (۲) از مهمترین و چالشی‌ترین دروس شیمی نظام قدیم است و شامل ۵ بخش است.

 1. دنیای اتم و ساختار آن
 2. خواص تناوبی عنصرها
 3. پیوند یونی و ترکیبات یونی
 4. پیوند کووالانسی و ترکیبات مولکولی
 5. کربن و ترکیب‌های آلی

شیمی (۳) از سه بخش مهم از دانش شیمی تشکیل شده است.

 1. واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری
 2. علم ترمودینامیک شیمیایی
 3. محلولها- خواص و کاربرد آنها

شیمی از جمله دروسی است که باید کتابهای نظام جدید حتما مطالعه شوند.

هرچند که چهارچوب مطالب در کل یکسان است؛ اما بعضی از مطالب حفظی کتاب حذف شده و مطالب جدیدی اضافه شده است.

بنابراین درصورتی که قصد شرکت در کنکور را دارید، حتما کتابهای شیمی نظام جدید را مطالعه کنید.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
شیمی (۱) چاپ ۱۳۹۰شیمی (۲) چاپ ۱۳۹۰شیمی (۳) چاپ ۱۳۹۰
شیمی (۱) چاپ ۱۳۹۱شیمی (۲) چاپ ۱۳۹۱شیمی (۳) چاپ ۱۳۹۱
شیمی (۱) چاپ ۱۳۹۲شیمی (۲) چاپ ۱۳۹۲شیمی (۳) چاپ ۱۳۹۲
شیمی (۱) چاپ ۱۳۹۳شیمی (۲) چاپ ۱۳۹۳شیمی (۳) چاپ ۱۳۹۳
شیمی (۲) چاپ ۱۳۹۴شیمی (۳) چاپ ۱۳۹۴
شیمی (۳) چاپ ۱۳۹۵

سایر دروس دبیرستان

علوم زیستی و بهداشت

در علوم زیستی و بهداشت با نقش اساسی زنبور عسل در زیست و بقای جانداران و گیاهان آشنا می‌شوید.

علوم زیستی که به بررسی و تحقیق درباره موجودات زنده می‌پردازد، از شگفت‌انگیزترین و جذاب‌ترین حوزه‌های علمی است.

علوم زیستی و بهداشت از دروس سال اول دبیرستان نظام قدیم است که برای آشنایی دانش‌آموزان با دنیای اسرارآمیز جانداران، گریز و ستیز آنها برای زیستن و بقا، تولید مثل و زندگی پر رمز و راز آنها است.

سرفصل‌های کتاب عبارت است از: نگرش علمی و زیستی، ساختار شیمیایی، تولیدکنندگی، تغذیه، تولید مثل و وراثت، بوم شناسی، سلامتی و بیماری.

از این درس در کنکور ریاضی سوالی مطرح نمی‌شود.

علوم زیستی و بهداشت چاپ ۱۳۹۰

علوم زیستی و بهداشت چاپ ۱۳۹۱

علوم زیستی و بهداشت چاپ ۱۳۹۲

علوم زیستی و بهداشت چاپ ۱۳۹۳

مطالعات اجتماعی – جغرافیا – تاریخ معاصر ایران

مطالعات اجتماعی، جغرافیا و تاریخ معاصر ایران از کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم هستند.

مطالعات اجتماعی، جغرافیا و تاریخ معاصر ایران سه درس عمومی از دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

در کتاب مطالعات اجتماعی با شکل‌گیری زندگی اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام خانواده، نظام اقتصادی و نظام سیاسی آشنا می‌شوید.

کتاب جغرافیا مطالبی در مورد جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، بیابانها، جنگلها، آلودگی هوا، دریاها و رودها، مخاطرات طبیعی، ایرانگردی، آب و مناطبع طبیعی و … را در بر می‌گیرد.

کتاب تاریخ معاصر ایران مروری است بر تاریخ ایران، از آغاز تا دوران قاجار، از نهضت مشروطه تا رضاخان و پس از آن، از ملی شدن صنعت نفت تا قیام ۱۵ خرداد و پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی. کتابی خواندنی برای علاقه‌مندان به تاریخ ایران.

از این سه درس عمومی که هر کدام در یکی از سال‌های دوره دبیرستان تدریس می‌شوند، سوالی در کنکور نمی‌آید.

سال اول دبیرستانسال دوم دبیرستانسال سوم دبیرستان
مطالعات اجتماعی چاپ ۱۳۹۰جغرافیا چاپ ۱۳۹۱تاریخ معاصر ایران چاپ ۱۳۹۰
مطالعات اجتماعی چاپ ۱۳۹۱جغرافیا چاپ ۱۳۹۲تاریخ معاصر ایران چاپ ۱۳۹۱
مطالعات اجتماعی چاپ ۱۳۹۲جغرافیا چاپ ۱۳۹۳تاریخ معاصر ایران چاپ ۱۳۹۲
مطالعات اجتماعی چاپ ۱۳۹۳جغرافیا چاپ ۱۳۹۴تاریخ معاصر ایران چاپ ۱۳۹۳
تاریخ معاصر ایران چاپ ۱۳۹۴
تاریخ معاصر ایران چاپ ۱۳۹۵

آمادگی دفاعی

وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی ایران

آمادگی دفاعی یکی از دروس عمومی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

بصیرت‌افزایی درخصوص شناخت دوست و دشمن و آموزش مهارت‌های لازم در زمینه دفاع عامل و غیرعامل در برابر تهدیدهای نظامی و غیرنظامی از کشور در برابر دشمنان از اهداف آموزشی این درس است.

همچنین در این درس با برخی مهارت‌های دفاع فردی و کمک‌های اولیه هنگام مواجهه با حوادث آشنا می‌شوید.

از این درس در کنکور سوالی مطرح نمی‌شود.

آمادگی دفاعی چاپ ۱۳۹۰

آمادگی دفاعی چاپ ۱۳۹۱

آمادگی دفاعی چاپ ۱۳۹۲

آمادگی دفاعی چاپ ۱۳۹۴

مبانی علم رایانه

مبانی علم رایانه یکی از دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

در عصر حاضر، با توجه به گسترش علم و فناوری، کسی که توانایی کار با کامپیوتر را نداشته باشد، بی‌سواد است.

مبانی علم رایانه، یکی از دروس کاربردی سال سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.


شما در این کتاب با پایه و اساس علم رایانه، سخت افزار و انواع آن، نرم افزارها و انواع آنها و کاربردهای آنها آشنا می‌شوید.


از این درس در کنکور سوالی مطرح نمی‌شود اما خواندن این کتاب می‌تواند برای علاقه‌مندان به یادگیری علوم رایانه، گام اول جذابی باشد.

مبانی علم رایانهکتاب کار دانش‌آموز
چاپ ۱۳۹۰چاپ ۱۳۹۰
چاپ ۱۳۹۱چاپ ۱۳۹۱
چاپ ۱۳۹۲چاپ ۱۳۹۲
چاپ ۱۳۹۳چاپ ۱۳۹۳
چاپ ۱۳۹۴چاپ ۱۳۹۴
چاپ ۱۳۹۵چاپ ۱۳۹۵

دروس مقطع پیش‌دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

دروس عمومی پیش‌دانشگاهی

زبان و ادبیات فارسی

در کتاب زبان و ادبیات فارسی اشعار بی نظیری از حافظ و مولانا را می‌خوانیم.

در کتاب زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی با ادبیات تعلیمی، غنایی حماسی، داستانی و معاصر آشنا می‌شوید.

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در ۹ فصل جمع آوری شده است.

کتاب سرشار از اشعار و نثرهای فاخر و برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر ایران و جهان است که برای علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی، مجموعه خواندنی به نظر می‌رسد.

محتوای این کتاب نیز تا حدودی در کتب نظام جدید پوشش داده شده و با مطالعه کتاب نظام قدیم می‌توان به درصد خوبی در کنکور نظام جدید دست یافت.

زبان و ادبیات فارسی چاپ ۱۳۹۰

زبان و ادبیات فارسی چاپ ۱۳۹۱

زبان و ادبیات فارسی چاپ ۱۳۹۲

زبان و ادبیات فارسی چاپ ۱۳۹۳

زبان و ادبیات فارسی چاپ ۱۳۹۴

زبان و ادبیات فارسی چاپ ۱۳۹۵

زبان و ادبیات فارسی چاپ ۱۳۹۶

دین و زندگی

دین و زندگی پیش دانشگاهی درسی است برای آشنایی با راه درست بندگی در پیشگاه خدا

در کتاب دین و زندگی پیش دانشگاهی با شیوه زندگی اسلامی آشنا شده و قدم در مسیر بندگی می‌گذارید.

محتوای دین و زندگی پیش دانشگاهی در ادامه دروس دبیرستان است. این کتاب از سه بخش تشکیل شده است.

 • بخش اول – اندیشه و قلب
 • بخش دوم – پایداری در عزم
 • بخش سوم – در مسیر

ساختار کتاب در نظام جدید تغییری نکرده است اما جمله‌بندی و واژگان جدیدی استفاده شده است. با توجه به مفهومی بودن سوالات کنکور باید از کتاب‌های نظام جدید برای شرکت در کنکور استفاده کرد.

دین و زندگی چاپ ۱۳۹۰

دین و زندگی چاپ ۱۳۹۱

دین و زندگی چاپ ۱۳۹۲

دین و زندگی چاپ ۱۳۹۳

دین و زندگی چاپ ۱۳۹۴

دین و زندگی چاپ ۱۳۹۵

دین و زندگی چاپ ۱۳۹۶

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی پیش دانشگاهی یکی از دروس مهم رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

زبان انگلیسی یکی از دروس عمومی کاربردی مقطع پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

یادگیری زبان انگلیسی آن قدر مهم است که یکی از کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم در مقطع پیش دانشگاهی باشد.

در نظام جدید، زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و دبیرستان نظام قدیم در قالب ۳ کتاب پایه دهم و یازدهم و دوازدهم عرضه شده است.

اشاره کردیم که محتوای کتب زبان انگلیسی نظام قدیم و جدید با هم تفاوتی ندارند و مطالعه همین کتابها شما را به درصد خوبی در درس زبان کنکور می‌رساند.

انگلیسی چاپ ۱۳۹۰

انگلیسی چاپ ۱۳۹۱

انگلیسی چاپ ۱۳۹۲

انگلیسی چاپ ۱۳۹۳

انگلیسی چاپ ۱۳۹۴

انگلیسی چاپ ۱۳۹۵

انگلیسی چاپ ۱۳۹۶

دروس تخصصی پیش‌دانشگاهی

حساب دیفرانسیل و انتگرال

در کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی مفاهیم مشتق و انتگرال و رسم نمودار توابع مثلثاتی را یاد می‌گیریم.

حساب دیفرانسیل و انتگرال علمی است که برای ما ابزارهای لازم را برای مطالعه و بررسی حرکت‌ها به صورت کمی فراهم می‌کند.

حساب دیفرانسیل و انتگرال از شیرین‌ترین و جذاب‌ترین دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

برای آشنایی با این درس به بیان سرفصل‌های آن می‌پردازیم.

فصل صفر – یادآوری مفاهیم پایه : در ابتدا با مفاهیم مقدماتی که پیش‌نیاز مطالعه کتاب است، آشنا می‌شویم.
اعداد حقیقی، اعداد گنگ، اعداد گویا، اصل‌های جمعی، ترتیب و نامساوی‌ها و قدر مطلق.

ادامه مطالب کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال از چهار بخش تشکیل شده است که عبارت است از:

دنباله‌ها

اولین فصل کتاب به مبحث دنباله‌ها اختصاص دارد. دنباله‌های عددی، همگرایی و واگرایی دنباله‌ها، اصل موضوع تمامیت و جبر دنباله‌ها.

حد و پیوستگی

این فصل که ادامه فصل ۴ کتاب حسابان سوم دبیرستان نظام قدیم است شما را با تعریف ریاضی حد، حدهای نامتناهی، حدهای یک‌طرفه، قضیه فشردگی، پیوستگی توابع مثلثاتی، پیوستگی وارون تابع پیوسته، مجانب قائم، مجانب افقی و مجانب مایل آشنا می‌کند.

مشتق و کاربرد آن

این فصل نیز ادامه فصل ۵ کتاب حسابان سوم دبیرستان نظام قدیم است. این فصل با تکمیل مطالب مربوط به مشتق حسابان، به مباحثی چون مشتق مرتبه بالاتر، مشتق‌گیری ضمنی، مشتق توابع نمایی و لگاریتمی، قاعده زنجیری، مقدارهای اکسترمم سراسری، ماکسیمم و مینیمم موضعی، رسم نمودار توابع و … می‌پردازد.

انتگرال

در فصل آخر از کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی، با مقدمات انتگرال آشنا می‌شوید. در فصل انتگرال که در سالهای اخیر با کاهش مفاهیم مواجه شده، به آموزش تعریف انتگرال، انتگرال معین و ویژگی‌های آن و قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال می‌پردازد.

مطالبی در ارتباط با تابع و همگرایی و واگرایی دنباله‌ها، سری‌ها و کل فصل انتگرال در کتب نظام جدید تدریس نمی‌شود و مطلب خاصی هم اضافه نشده است. با مطالعه سرفصل‌های کنکور از همین کتاب نیز می‌توان در کنکور نظام جدید به موفقیت رسید.

حساب دیفرانسیل و انتگرال چاپ ۱۳۹۰

حساب دیفرانسیل و انتگرال چاپ ۱۳۹۱

حساب دیفرانسیل و انتگرال چاپ ۱۳۹۲

حساب دیفرانسیل و انتگرال چاپ ۱۳۹۳

حساب دیفرانسیل و انتگرال چاپ ۱۳۹۴

حساب دیفرانسیل و انتگرال چاپ ۱۳۹۵

حساب دیفرانسیل و انتگرال چاپ ۱۳۹۶

هندسه تحلیلی و جبر خطی

در کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی با ماتریس و مقاطع مخروطی و معادلات خط و صفحه در فضای سه بعدی آشنا می شویم.

هندسه تحلیلی و جبر خطی یکی از دروس تخصصی ۲ واحدی رشته ریاضی فیزیک پیش‌دانشگاهی نظام قدیم است.

هندسه تحلیلی و جبر خطی یکی از دروس مهم تخصصی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است.

در این درس با عناوین زیر آشنا می‌شوید:

بردارها

 • معرفی فضای R3
 • ضرب داخلی
 • ضرب خارجی

معادلات خط و صفحه

 • خط در فضا
 • فاصله نقطه از خط
 • صفحه در فضا
 • فاصله نقطه از صفحه

مقاطع مخروطی

 • دایره و بیضی
 • سهمی و هذلولی
 • انتقال و دوران محورهای مختصات

ماتریس و دترمینان

 • جمع و ضرب ماتریس
 • ترانهاده ماتریس
 • دترمینان‌ها

دستگاه معادلات خطی

 • ماتریس‌های وارون‌پذیر
 • دستگاه معادلات خطی

هندسه تحلیلی و جبر خطی در نظام جدید دچار حذف شده و معادله بیضی از کتاب حذف شده و قضیه و نکات دیگری در رابطه با کانون‌ها جایگزین آن شده است.

در فصل ماتریس و دترمینان، مبحث وارون ماتریس ۳ در ۳ و معادلات خطی و بسیاری از ویژگی‌های دترمینان، کهاد، همسازه، روش کرامر، روش حذفی گاوس و گاوس جردن در حل دستگاه معادلات خطی از کتاب نظام جدید حذف شده است.

مسائل و تمرینات کتاب نظام جدید ساده‎‌تر از کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی نظام قدیم است.

هندسه تحلیلی و جبر خطی چاپ ۱۳۹۰

هندسه تحلیلی و جبر خطی چاپ ۱۳۹۱

هندسه تحلیلی و جبر خطی چاپ ۱۳۹۲

هندسه تحلیلی و جبر خطی چاپ ۱۳۹۳

هندسه تحلیلی و جبر خطی چاپ ۱۳۹۴

هندسه تحلیلی و جبر خطی چاپ ۱۳۹۵

هندسه تحلیلی و جبر خطی چاپ ۱۳۹۶

ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی یکی از دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم است که ما را با دنیای اسرارآمیز گراف آشنا می‌کند.

ریاضیات گسسته یکی از دروس ۲ واحدی پیش‌دانشگاهی ریاضی فیزیک است که به شاخه‌ای کاربردی و مهم در ریاضیات می‌پردازد.

شما در این درس با دنیای گراف و کاربردهای آن آشنا می‌شوید.

با مطالعه فصل نظریه اعداد، با همنهشتی‌ها آشنا می‌شوید که کاربردهای متنوعی در علوم مختلف دارد.

در فصل بعدی مباحث دیگری از ترکیبیات بیان می‌شود. در این فصل به کاربرد گراف در فهم مطالب دیگر ریاضی پی می‌برید.

فصل پایانی کتاب به علم احتمال اختصاص دارد. در این فصل با توزیع‌های گسسته احتمال نیز آشنا می‌شوید.

مطالب جدیدی که به کتاب ریاضیات گسسته نظام جدید اضافه شده است در فصل گراف، مدلسازی با گراف و عدد احاطه‌گری و مربع لاتین است که برای تسلط کامل بر ریاضیات کنکور، مطالعه آن لازم است.

ریاضیات گسسته چاپ ۱۳۹۰

ریاضیات گسسته چاپ ۱۳۹۱

ریاضیات گسسته چاپ ۱۳۹۲

ریاضیات گسسته چاپ ۱۳۹۳

ریاضیات گسسته چاپ ۱۳۹۴

ریاضیات گسسته چاپ ۱۳۹۵

ریاضیات گسسته چاپ ۱۳۹۶

فیزیک

پرفسور محمود حسابی پدر علم فیزیک ایران و و بنیان‌گذار مهندسی دانشگاهی در ایران

فیزیک که تجلی هوشمندی و تفکر بشر در طبیعت پیرامون است، شالوده تمام علوم مهندسی و فناوری دیروز، امروز و فردای بشر بوده و خواهد بود.

شما باید برای یادگیری و فهم مطالب کتاب فیزیک پیش‌دانشگاهی، بر مطالب کتابهای فیزیک دبیرستان تسلط داشته باشید.

مفاهیم کتاب فیزیک دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم عبارت است از:

 1. حرکت‌شناسی در دو بعد
 2. دینامیک
 3. حرکت نوسانی
 4. موج‌های مکانیکی
 1. صوت
 2. موج‌های الکترومغناطیسی
 3. آشنایی با فیزیک اتمی
 4. آشنایی با فیزیک حالت جامد و ساختار هسته

سرفصل‌های مطرح شده در این کتاب در نظام جدید، در کتاب فیزیک ۳ گنجانده شده است و مطالعه این کتاب برای کسب درصد مطلوب در کنکور الزامی است.

فیزیک چاپ ۱۳۹۰

فیزیک چاپ ۱۳۹۱

فیزیک چاپ ۱۳۹۲

فیزیک چاپ ۱۳۹۳

فیزیک چاپ ۱۳۹۴

فیزیک چاپ ۱۳۹۵

فیزیک چاپ ۱۳۹۶

شیمی

زکریای رازی فیلسوف، شیمی‌دان ایرانی‌ و پایه‌گذار شیمی نوین که با کشف الکل٬ جوهر گوگرد و نفت سفید خدمت بزرگی به دنیا کرد.

شیمی علمی تجربی است که به مطالعه ماده و خواص آن و تغییراتی که در آن ایجاد می شود، می‌پردازد.

در این کتاب با سازوکار و کاربرد واکنش‌های شیمیایی آشنا شده و درباره دو مورد مهم از فرایندهای شیمیایی یعنی واکنش اسید و باز و واکنش‌های اکسایش – کاهش مطالبی می‌آموزید.

کتاب از ۴ فصل تشکیل شده و همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، محتوای کتب شیمی دچار تغییراتی شده که برای موفقیت در کنکور باید کتاب‌های شیمی نظام جدید را مطالعه کرد.

شیمی چاپ ۱۳۹۰

شیمی چاپ ۱۳۹۱

شیمی چاپ ۱۳۹۲

شیمی چاپ ۱۳۹۳

شیمی چاپ ۱۳۹۴

شیمی چاپ ۱۳۹۵

شیمی چاپ ۱۳۹۶

جمع بندی

تا به اینجا ضمن معرفی کتاب های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم ، تفاوت‌ها و همپوشانی منابع کنکور نظام جدید رشته ریاضی فیزیک با منابع کنکور نظام قدیم را بیان کردیم.

پس اگر شما از داوطلبان نظام قدیم رشته ریاضی فیزیک هستید و قصد شرکت در کنکور نظام جدید را دارید، سه راه پیش روی شماست:

 1. دروس رشته ریاضی فیزیک نظام جدید را تهیه کنید و منابع به روز کنکور را مطالعه کنید😊
 1. همین کتاب‌های نظام قدیمی که دارید، خیلی خوب بخوانید. هم‌چنین می‌توانید فقط برای دروسی که تغییرات محتوایی زیادی دارند و ضریب بالایی در کنکور نظام جدید دارند، منابع جدید تهیه کنید.
 1. کنکور نظام جدید را تحریم کنید😄 اگر قصد ادامه تحصیل و قبولی در دانشگاه دارید، سراغ رشته‌های بدون کنکور بروید.

جا دارد در انتها به این مطلب اشاره کنم که کنکور پایان مسیر نیست و زندگی ادامه دارد…

مطالب مرتبط

اگر پشت کنکوری هستید، داوطلب نظام قدیم یا نظام جدید رشته ریاضی فیزیک هستید، یا اصلا هنوز انتخاب رشته نکردید، کمتر از ۱۰ دقیقه بین شما و هر سوالی که درباره رشته ریاضی فیزیک در ذهنتان شکل گرفته، فاصله است!

برای انتخاب رشته دانشگاه تردید دارید؟ نمی‌دانید چه رشته‌ای را برای دانشگاه انتخاب کنید؟ این سه مطلب را از دست ندهید:

نظر شما درباره دروس رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم چیست؟
چقدر محتوای آموزشی نظام جدید رشته ریاضی با نظام قدیم تفاوت دارد؟
راهکار شما پس از حذف کنکور نظام قدیم چیست؟
تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *